Konti a.s.

STAVIAME

LEPŠIE

PROFIL SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou pozemných a inžinierskych stavieb. Dodávame stavby na kľúč vrátane projektovej dokumentácie a inžinieringu.

Dlhoročné skúsenosti

Využívame v podobe návrhov pre klienta smerujúce k zlacneniu diela, najmä však v optimalizácii technických riešení jednotlivých častí stavby.

Záruka

Naša spoločnosť zabezpečuje individuálny prístup ku klientovi s prihliadnutím na jeho špecifické požiadavky na vyváženie kvality diela v závislosti na jeho cene pri zachovaní požadovanej prevádzkovej funkčnosti. Nosné konštrukcie stavieb realizujeme v oceli alebo v betóne, používame materiály dostupné na európskom trhu len s platnými certifikátmi. Dôraz kladieme, mimo samotného priebehu výstavby, najmä na finálne ukončenie diela a jeho odovzdanie do užívania k plnej spokojnosti klienta.

Konti