Konti a.s.

Ocenenia

IPP PARK HRAD

Cena združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia 

Stavebné dielo:        Hromadné garáže
Investor:                   IPP SERVICES, s.r.o.

Termín realizácie:    02/2011 - 02/2012
Miesto realizácie:    Bratislava - Palisády - Mudroňová ulica

Dňa 15.11.2012, na oficiálnom vyhlasovaní a odovzdávaní cien prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku "STAVBA ROKA 2012", bola prezentovaná realizovaná stavba "Hromadné garáže" ktorej hlavným zhotoviteľom bola spoločnosť KONTI a.s, Cieľom stavebného zámeru realizáci podzemných garáži bolo nenarušiť okolie blízkej kultúrnej pamiatky, ktorou je Bratislavský hrad a zachovať tak estetickú a kultúrnospoločenskú povahu okolia.

IPP PARK HRAD

IPP PARK HRAD
IPP PARK HRAD
IPP PARK HRAD
IPP PARK HRAD