Konti a.s.

Referencie


CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - NÁRUČ ZÁCHRANY


INVESTOR: OZ ŠANCA PRE NECHCENÝCH, JADRANSKÁ 34, BRATSILAVA
MIESTO REALIZÁCIE: BRATISLAVA - DÚBRAVKA
DOBA VÝSTAVBY: 10 MESIACOV

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - NÁRUČ ZÁCHRANY

Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb