Konti a.s.

Referencie


BALNEOCENTRUM ESPLANADE PIEŠŤANY - REKONŠTRUKCIA


INVESTOR: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠTANY A.S., WINTEROVÁ 29, 921 29 PIEŠŤANY
MIESTO REALIZÁCIE: KÚPEĽNÝ OSTROV, PIEŠŤANY
DOBA VÝSTAVBY: 4 MESIACE

BALNEOCENTRUM ESPLANADE PIEŠŤANY - REKONŠTRUKCIA

BALNEOCENTRUM
BALNEOCENTRUM
BALNEOCENTRUM
BALNEOCENTRUM