Konti a.s.

Referencie


ADMINISTRATÍVNA BUDOVA PORT SLOVAKIA

INVESTOR: PORT SLOVAKIA SPOL. S.R.O., AGÁTOVÁ 22, BRATISLAVA
MIESTO REALIZÁCIE: BRATISLAVA - DÚBRAVKA
DOBA VÝSTAVBY: 12 MESIACOV

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA PORT SLOVAKIA

Administratívna budova sídla spol. PORT Slovakia s.r.o.
Administratívna budova sídla spol. PORT Slovakia s.r.o.
Administratívna budova sídla spol. PORT Slovakia s.r.o.
Administratívna budova sídla spol. PORT Slovakia s.r.o.