Konti a.s.

Referencie


BILLA BRATISLAVA, RAČIANSKA ul.

INVESTOR: BILLA REALITY SLOVENSKO SPOL. S.R.O., BAJKALSKÁ 19/A, BRATISLAVA 
MIESTO REALIZÁCIE: RAČIANSKA ULICA, BRATISLAVA
DOBA VÝSTAVBY: 4 MESIACE

BILLA BRATISLAVA, RAČIANSKA ul.

Predajňa BILLA
Predajňa BILLA
Predajňa BILLA
Predajňa BILLA