Konti a.s.

Referencie


VILLA PARK RUSOVCE


INVESTOR: VILLA PARK RUSOVCE S.R.O., LATÉNSKA 731/3, BRATILSLAVA 851 10
MIESTO REALIZÁCIE: RUSOVCE
DOBA VÝSTAVBY: 2 MESIACE

VILLA PARK RUSOVCE

VILLA PARK RUSOVCE
VILLA PARK RUSOVCE
VILLA PARK RUSOVCE
VILLA PARK RUSOVCE