Konti a.s.

Referencie


FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - DEVÍNSKA NOVá VES


INVESTOR: MESTSKÁ ČASŤ  BRATISAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES
MIESTO REALIZÁCIE: DEVÍNSKA NOVÁ VES
DOBA VÝSTAVBY: 4 MESIACE

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - DEVÍNSKA NOVá VES

Futbalový štadión DNV
Futbalový štadión DNV
Futbalový štadión DNV
Futbalový štadión DNV