Konti a.s.

Referencie


PARKOVISKO EUROVEA

INVESTOR: KRUPKOVA s.r.o., PRIBINOVA 10, BRATISLAVA
MIESTO REALIZÁCIE: BRATISLAVA  I
DOBA VÝSTAVBY: 2 MESIACE

 PARKOVISKO EUROVEA

Referencie / DOČASNÉ PARKOVISKO, DOSTOJEVSKÉHO ULICA
Referencie / DOČASNÉ PARKOVISKO, DOSTOJEVSKÉHO ULICA