Konti a.s.

Referencie


PARKOVISKO, PRIBINOVA ULICA

INVESTOR: PROPERTY DANUBE, Pribinova 10, Bratislava
MIESTO REALIZÁCIE: BRATISLAVA I
DOBA VÝSTAVBY: 2 MESIACE

 PARKOVISKO, PRIBINOVA ULICA

Referencie / DOČASNÉ PARKOVISKO, PRIBINOVA ULICA
Referencie / DOČASNÉ PARKOVISKO, PRIBINOVA ULICA
Referencie / DOČASNÉ PARKOVISKO, PRIBINOVA ULICA
Referencie / DOČASNÉ PARKOVISKO, PRIBINOVA ULICA