Konti a.s.

Referencie


WESTEND QUADRANT

INVESTOR: BOTUS S.R.O., DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 10, BRATISLAVA
MIESTO REALIZÁCIE: BRATISLAVA
DOBA VÝSTAVBY: 5 MESIACOV

WESTEND QUADRANT

Referencie / WESTEND QUADRANT, VEREJNÉ A AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE
Referencie / WESTEND QUADRANT, VEREJNÉ A AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE
Referencie / WESTEND QUADRANT, VEREJNÉ A AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE
Referencie / WESTEND QUADRANT, VEREJNÉ A AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE