Konti a.s.

Referencie


BYTOVÝ DOM ALBERO

INVESTOR: DIVANO S.R.O., BOSÁKOVA 5, 851 04 BRATISLAVA
MIESTO REALIZÁCIE: BRATISLAVA PETRŽALKA
DOBA VÝSTAVBY: 16 MESIACOV

BYTOVÝ DOM ALBERO

BYTOVÝ DOM ALBERO
BYTOVÝ DOM ALBERO
BYTOVÝ DOM ALBERO
BYTOVÝ DOM ALBERO
BYTOVÝ DOM ALBERO
BYTOVÝ DOM ALBERO