Konti a.s.

Referencie


BILLA, ZÁHRADNÍCKA ul.

INVESTOR: BILLA REALITY SLOVENSKO SPOL. S.R.O., BAJKALSKÁ 19/A, BRATISLAVA 
MIESTO REALIZÁCIE: BRATISLAVA 1
DOBA VÝSTAVBY: 4 MESIACE

BILLA, ZÁHRADNÍCKA ul.

BILLA, ZÁHRADNÍCKA ul.
BILLA, ZÁHRADNÍCKA ul.
BILLA, ZÁHRADNÍCKA ul.
BILLA, ZÁHRADNÍCKA ul.