Konti a.s.

Vo výstavbe

SLOVNAFT - VYSUNUTÉ PRACOVISKO

INVESTOR: SLOVNAFT A.S., VLČIE HRDLO, BRATISLAVA
MIESTO REALIZÁCIE: Areál fy. Slovnaft a.s., Včie Hrdlo, Bratislava
DOBA VÝSTAVBY: 24 MESIACOV

SLOVNAFT  - VYSUNUTÉ PRACOVISKO